Capsa de fusta decorada taller manual

Descripció taller: decoració d'una capsa de fusta amb material manipulable

Durada: 3 hores

Espai: dues taules, per quatre persones cada una

Material: carlolines decorades, taula de tall, cutter, tisores, cola i material divers per les decoracions

Número persones: 8

Talleristes: 1 o 2 (en funció de l'assistència)

Caixet:  25€/persona (material inclòs, excepte de les eines de treball com taula de tall, cutter, tisores i cola)