Fanalets de Reis, taller manual

Descripció taller: creació d'un fanalet a partir de material manipulable i reciclable.

Durada: 2 hores.

Espai: tres taules, per quatre persones cadascuna.

Material: carlolines, gomets, retoladors, tisores, cola, paper de seda i material divers reciclable.

Número persones: 12.

Talleristes: 1 o 2 en funció d'assistència