Iman de nevera taller manual

Descripció taller: creació d'un iman de nevera a partir de material manipulable

Durada: 2 hores

Espai: tres taules, per quatre persones cada una

Material: carlolines color i decorades, cartró gris gruixut, placa iman adhesiu, full de pissarra de retolador, taula de tall, regle, cutter, tisores, cola, material divers per decoració

Número persones: 12

Talleristes: 1 o 2 (en funció de l'assistència)

Caixet:  25€/persona (material inclòs, excepte de les eines de treball com taula de tall, cutter, tisores i cola)

IMG_0601_edited
IMG_20150706_123018_edited
IMG_20150706_122926