On son els Grimm?

Resseguint les pedretes blanques que es veuen a la llum de la Lluna arribarem als contes encantadors i entranyables dels germans Grimm.