Maletí-àlbum de fotos taller manual

Descripció taller: creació d'un maleti-àlbum de fotos a partir de material manipulable

Durada: 3 hores

Espai: dues taules, per quatre persones cada una

Material: cartró gris, cinta de pintor, carlolines decorades, taula de tall, regle, cutter, tisores, cola blanca, material divers per a les decoracions.

Número persones: 8

Talleristes: 1 o 2 (en funció de l'assistència)

Caixet:  30€/persona (material inclòs, excepte de les eines de treball com taula de tall, cutter, tisores i cola)