Es tracta d’un taller de narració oral introductori teòric i pràctic, destinat a persones que vulguin millorar l'efectivitat de la seva comunicació verbal. Es proposarà descabdellar la màgia dels contes per millorar la comunicació de les històries de manera creativa.

Per assistir al taller és imprescindible que es porti un conte breu, sobre el que treballarem a fi i efecte de practicar les estratègies per reinventar-lo i explicar-lo.

Aquest taller té un bagatge de més de deu anys d’experiència, s’han compartit sessions en biblioteques arreu de les nostres contrades i ha sigut unitat didàctica de cursos de monitors.

Taller de narració oral escènica